-Na cestě za poznáním-

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Učebnice pro druhačku: Hejného matematika

Když jsem před rokem a půl vybírala řadu učebnic matematiky, podle které pojedeme, sáhla jsem po Hejného metodě. Neměla jsem s ní do té doby vůbec žádné zkušenosti. Viděla jsem však, že dcerka přirozeně a s lehkostí přichází  na vzájemné vztahy mezi čísly. Usoudila jsem, že “klasické počty” ji naučit dokážeme, a chtěla jsem vyzkoušet “alternativní” metodu založenou na pochopení podstaty.

Hejného metoda

Jejími tvůrci jsou Vít Hejný a Milan Hejný, otec a syn, oba matematikové a pedagogové. 

Jak píší na webových stránkách www.h-mat.cz, “Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.”

Těmi dvanácti klíčovými principy jsou:

 1.  budování schémat
 2. práce v prostředích
 3. prolínání témat
 4. rozvoj osobnosti
 5. skutečná motivace
 6. reálné zkušenosti
 7. radost z matematiky
 8. vlastní poznatek
 9. role učitele
 10. práce s chybou
 11. přiměřené výzvy
 12. podpora spolupráce

Učebnice

Na začátku roku jsem již podruhé zakoupila tři pracovní učebnice pro dceru a příručku učitele pro sebe. 

Pracovními učebnicemi jsou sešity velikosti A4, každý o 40 stranách. Na každé z nich nalezne žák příklady na jednu vyučovací hodinu matematiky (řečeno jazykem klasického školství) namíchané z různých prostředí (typů). Tento systém se mi velice zamlouvá, protože nám umožňuje jednoduše každý den otevřít učebnici na první nevypracované straně a ponořit se do příkladů namixovaných pro nás od autorského kolektivu. Neprobíráme (tak, jak je zvykem) několik měsíců jedno téma, abychom zapomněly na předchozí. Každá hodina (reálně půl hodina) matematiky je tak pestrá a jiná než předchozí.

Příručka učitele uvádí vyučujícího do koncepce a didaktiky Hejného matematiky daného ročníku. Vysvětluje nově zaváděná prostředí a řešitelské strategie. Ke každé straně v učebnici pro žáky obsahuje rozbor jednotlivých úloh, cíle, pomůcky a možná úskalí. Mám ji po ruce pro případy, kdybychom s dcerkou na strategii řešení nepřišly v diskuzi samy, protože se např. jedná o nové, nám dosud neznámé prostředí, nebo je nutné v příkladu využít řešení předchozího příkladu ze stejného prostředí.

Hejného matematika v každodenním domácím vzdělávání

Jak jsem psala výše, každý den (pokud nemáme nějaký výjimečný, speciální program) pracujeme s dcerkou na jedné stránce z její učebnice. Protože s Hejného metodou pracujeme již od 1. třídy, příklady, jejichž náročnost pozvolna stoupá, jí zpravidla (díky provázanosti) dramatický problém nedělají. U některých příkladů potřebuje větší dopomoc, jiné téměř žádnou. Některé ji baví víc, některé méně; např. k “šití šatů” z papíru na krychli jsem ji ještě nepřesvědčila, asi budu muset vytáhnout krychlovou krabičku od košíčků na muffiny, k ní odstřižek látky a budeme opravdu šít. (Věta: “To je geometrie, to bude zábava!” holt zněla ode mě neuvěřitelně i mně samotné. 😀 )

Provázanost a stupňující se složitost příkladů v jednotlivých prostředích se projevuje různými způsoby. Např. u součtových trojúhelníků vede již nyní, v 2. třídě, k přípravě na soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. U prostředí “rodina” je zas nutné dohledávat fakta, která jsme zjistily v předchozích příkladech – kdo je čí syn/teta/děda? K prostředí “dětského hřiště” jsme si zkopírovaly mapu hřiště a postupně do něj dcerka dopisuje nově vypočítané časové vzdálenosti mezi stanovišti. Při počítání se zvířátky dědy Lesoně se hodí mít na očích tabulku se sílou zvířátek, kterou naleznete v šablonách k vytisknutí na stránkách H-učebnic. Vláčky vyrobila dcerka s tatínkem v rámci praktických činností podle šablony na straně 65 (naleznete tamtéž, co zvířátka). A při počítání příkladů s mincemi a jejich hodnotami jsem zavedla skleničku od marmelády, do které po nákupu v hotovosti přihazuji drobné.

hejneho matematika prostředí hřiště domácí vzdělávání cz

Klasické počty

Mohlo by se zdát, že pro nadšení z “alternativní” metody dbající více na logiku než na dril opomíjím klasické počty. Naše domovská škola mne na ně zapomenout nenechá. Přezkoušení (nejen) z matematiky dvakrát do roka je založeno na tradiční školní matematice.

Máme k dispozici (stejně, jako u ostatních předmětů) tématické plány, do kterých průběžně nahlížím. V současné nepředvídatelné situaci navíc škola předem vyhlásila konkrétní zadání k videozpracování jako náhradu za prezenční přezkoušení. (Další) učebnici nemáme, učivo, které se v daném pololetí nevyskytne v učebnici profesora Hejného, učíme za pomoci her, pracovních listů či aplikací.

Jako příklad si dovolím uvést násobilku: Naše prvorozená dcerka je auditorní typ, tzn. dobře si zapamatuje to, co má možnost slyšet v nespočtu opakování. Proto pro ni začal manžel vytvářet videa, která si může pouštět dokola a násobilku si tak doslova naposlouchat a nakoukat.

Hejného matematika a její přínos pro dítě s dysfázií

Ke kladům vyjmenovávaným na webu Hejného matematiky bych závěrem ráda vyzdvihla přínos této metody pro naši dcerku s kombinovanou vývojovou dysfázií (ale určitě nejen pro ni):

 • Práce s emocemi: Dcerka nemá ráda šotka, který v učebnici prohazuje či gumuje čísla – to se přeci nedělá! Vzteká se, když nezvolí hned napoprvé správnou cestu výstavištěm. Vykolejí ji, když mi vyjde jiné (také správné) řešení příkladu, než vyšlo jí. Nemá ráda situace, kdy se ji snažím navést na cestu k řešení, diskutovat o principu stojícím za úkolem. Beru vše výše vypsané i další emočně vypjatější chvíle jako užitečný trénink zvládání emocí (dcerčiných a popravdě i mých).
 • Pochopení textu: K vyřešení příkladů je nutné číst zadání, příklady typu “1 + 2 = ?” se v učebnici prakticky nevyskytují. Ač dnes, po letech usilovné práce nás všech, na dcerce na první pohled nic nápadného nezpozorujete, pochopení textu a kontextu stále musíme pilovat.
 • Kreativní řešení: Podporuji dcerku nejen v kreativitě při kreslení a vyrábění, ale též při hledání způsobu řešení matematických úloh. Zapojujeme do našich hodin matematiky pohyb, názvy oblíbených měst (coby zastávek autobusu), mince i panáčky z Lega.

„Matematika je jazyk, kterým Bůh napsal svět.“ Galileo Galilei

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments